Scroll Top

Sultan Mahmud Türbesi Haziresinde Kitabe (Demo)

II. Mahmdu Turbesi
II. Mahmud Türbesi

Divanyolun’da bir protokol mezarlığı,  II.Mahmud Türbesi!  Türbe hazîresinde nereyedeyse İmparatorluk Türkiyesinin 19. asrı yatmakta. Hanedan mensupları, ünlü devlet adamları, şairler, mütefekkirler,  önemli bürokratlar ve sultanlar (Sultan II.Mahmud, Sultan Aziz, Sultan Hamid)…  Barok stilinin sona ermesiyle mekanda empire uslubunun ince örnekleri uygulanmış, mezar mermerleri,  kitabeleri, lahitleri  dahi yapılırken bu üsluba sâdık kalınmış.

Yanda bu hazirede medfûn Lofçalı İbrahim Derviş Paşa’nın mezar kitabesi görlüyor, Kitabede;

Mezartasi,lofcalı_ibrahim_dervis_pasa2
Kitabe 1
Mezartasi,lofcalı_ibrahim_dervis_pasa
Kitabe 2
Hüve’l Hallaku’l Bâki
Müşiran-ı izâm
Ve mücâhidîn-i kirâm-ı
Saltanat-ı seniyyeden
Umum Rumeli
Fevka’lade kumandanı
Lofçalı İbrahim
Derviş Paşa’nın
Ruhuna lillahi’l Fatiha

Tarih-i irtihali fi 10 Muharremü’l Haram
sene 1314

yazıyor….

<div class="title-h4"><span style="color: #000000;">Social Networks</span></div>

<div class="title-h4"><span style="color: #000000;">Popular Posts</span></div>

Haftanın Yazıları

Güncel Yazılar