Scroll Top

İbnülemin Osmanlı Arşiv ve Doküman Kütüphanesi

Neden Böyle Bir Sayfa Açtık ?
Burada, başta konuyla ilgili tarih öğrencileri olmak üzere, meraklılarına ve, amatör araştırmacılara “bilgi-belge” imkanı  sunmak, “osmanlı arşiv malzemesine” aşinalık kazandırmak için elimize geçen veya daha önce çalışmalarımızda istifade ettiğimzi belgeleri yayınlamaya kadar verdik.

Bugün artık okuyup anlaması ve hatta yorumlaması ayrı ayrı birer uzmanlık dalı olan bu vesikaların en azından sayfalarına göz gezdirmek, satırları arasında gezinmek, belki Kanuni Süleyman’dan yahut II. Mahmud’dan yüz kaç küsür yıl aşarak bize gelmiş bir belgeye “dokunamasaktagöz değirmek hazzını paylaşalım istedik.

Kuşkusuz halihazırda sayfada bulunun dokümanlar içerik ve çeşit bakımından sınırlıdır. Ancak zaman içerisinde genişleyip farklı devirlere ait farklı defterlerin veya belgelerin listeleneceğini umut ediyoruz.  Bunun dışında buradaki paylaşım hiç şüphesiz, Osmanlı arşivine gitme imkanı olmayan amatör araştırmacılar içinde ufak çaplı bir kaynak olma imkanı doğuracaktır.

Öte yandan 1930’lu yıllarda  bir bölümü kuru ot ve paçavra fiyatına, okkası üç kuruş on paraya hamur yapılmak üzere Bulgaristan’a satılan arşiv malzememizi hatırlayarak, Osmanlı Arşivlerinin belgelerin aslıdna sırf biz değil “tüm insanlık” tarihi açısından önemine vurgu yapmayı da hedefliyoruz.

Ayrıca, bitip tükenmek bilmez enerjisiyle tarihimize yaptığı hizmetlerine ve vücuda getirdiği muazzam eserlerine atfen, bu bölüme İbnülemin Mahmut Kemal İnal‘ın adını vermeyi uygun gördük.

Hazine-i Evrak’tan Bugüne:
Osmanlı Arşivciliği Osmanlılar, merkezden taşraya saraydan göçer obalarına kadar İmparatorluğunun her köşesinde tuttukları kayıtları arşivler ve “Defterhande” dedikleri yerde muhafaza ederlerdi.

Bu kayıtlar, atama ve tayinleri, devletler arası yazışmaları, sefer hazırlıklarını, vergi kayıtlarını, sipahileri, köylüleri, yollar üzerindeki derbentleri bekleyen yada yol, köprü tamir eden veya kervansaraylara hizmet eden insanları, madencileri, güherçileci, şapçıları, yağcıları, tuzcuları, esnaf sınıfını, türlü türlü görevlerler almış onlarca çeşit esnafıi, farklı kesimlere mensup halkı vada beldeleri daha böyle saymakla bitiremeyeceğimiz pek çok kalemi, özetle imparatorluğun her köşesinde olup biteni kapsardı.

Osmanlı Arşivciliği ve Elimizdeki Osmanlı Belgeleri

Tanzimat’ın ilanından sonra Hazine-i Evrak denilen Osmanlı Arşivi kurularak bu belgeler orada saklanmaya ve istiflenmeye başlandı. Cumhuriyetin kurulması ile de “Başbakanlık Osmanlı Arşivi” adını alan kurum hizmetlerini sürdürmeye elan devam etmektedir.

Bu arşivde saklanan ve Osmanlılardan bize intikal etmiş milyonlarca belge, Türk tarihinin olduğu kadar Osmanlı imparatorluğu himyesinde yaşamış milletlerin tarihi ve nihayet dünya tarihi açısından da birincil kaynak niteliğindedir. Ayrıca bu kayıtlar bizim “İmparatorluk” dediğimiz o muazzam makinenin çarklarının nasıl işlediğini anlamamız bakımından temel mesebesindedir.

Bölüme E-kütüphane sekmesinden, “Osmanlı Arşiv Belgeleri”ni tıklayarak veya buradan ulaşabilirisiniz.

İbnülemin Osmanlı Arşiv ve Doküman Kütüphanesi için Tıklayınız

<div class="title-h4"><span style="color: #000000;">Social Networks</span></div>

<div class="title-h4"><span style="color: #000000;">Popular Posts</span></div>

Haftanın Yazıları

Güncel Yazılar