Scroll Top

Piri Reis'in Rotasında Kültür-Tarih Projesi

google-piri-reis-haritasini-ana-sayfasina-tasidi

Dünyaca ünlü Osmanlı denizcisi Piri Reis’i anmak maksadıyla UNESCO, 2013 yılını Piri Reis’in Dünya haritasının 500. yılı ilan etti.  Bu 500. yıl kutlamaları kapsamında  da bazı etkinlikler düzenlendi ve projeler hazırlsandı. Bunlardan birisi de “Piri Reis’in Rotasında” projesi.

Piri-Reis-500Çeşitli üniversitelerden bir araya gelmiş bir grup öğrencinin oluşturduğu proje ekibinin amacı, Piri Reis’in geçtiği ülkeleri ve denizleri ondan beş yüz yıl sonra yeniden geçmek. Ayrıca, Kitab-ı Bahriye’de ayrıntıları ile anlatılan mekanlarda bir bir mola vererek kitataki ilgili kısımları bizzat yerinde okumak; bu yönüyle dünya denizlerinin aradaki 5 asırda geçirdiği dönmüşümü kayda almak. Şimdi Gelin Proje ekinine kulak verelim;

Piri Reis’in Rotasında:
Projemiz kapsamında; Piri Reis’in yurtdışında tanıtılması amacıyla, Unesco’nun 2013 yılını Piri Reis’in Dünya haritasının 500.Yılı ilan etmesiyle dünya gündemine taşınan bu büyük denizcinin ve haritasının tekrar hatırlanmasını sağlamak ve böylece ülkemiz tarihçiliğine ve kültürüne katkıda bulunmak projemizin temel amacıdır.

piri-reis-aniliyorBunun yanında daha somut olarak 2020 Olimpiyatlarını düzenlemeye en güçlü adaylardan biri olan Türkiye Cumhuriyetinin tarihindeki bu önemli şahsiyetle birlikte dünya gündemine taşınacaktır. Bu tür projelerle birlikte 2020 Olimpiyatları adaylık sürecini olumlu etkileyeceğine inanmaktayız. Piri Reis’in dönemin Osmanlısının devamında günümüz Türkiye Cumhuriyetinin ilim, fen alanında yetiştirdiği önemli şahsiyetlerin ve bu kimseleri yetiştiren ortamın ‘‘Olimpiyat ruhu” ile paralel dinamiklerle beslendiği şüphesizdir.

İşte tümü üniversite öğrencisi gençlerden oluşan bizler, bu tanıtımı genişletmeye ve proje sürecinde ve sonrasında yapılacak yayınlar, sosyal ağlar ve medya yoluyla canlı tutmaya adayız. Bir kaç koldan yürüyecek proje hem Türkiye Cumhuriyeti ve Dünyadan konuya dair uzman ya da ilgili olan pek çok kişiyi buluşturacaktır. Genç ekibimizin dinamizmi ile Piri Reis ve Türkiye Cumhuriyeti tarihi tartışmalarına yeni bir boyut ve canlılık getirecektir.

Projeyle Hedeflediklerimiz:

Sponsor Arayışı:

 

Projemizin hazırlık aşaması tamamlanmış bulunmaktadır. Devlet ve özel kurumlarda sponsor arayışlarımız başlamıştır. Sponsorluk konusunda projemizin tanıtılması ayrıca önem arz etmektedir.

Çalışma Ekibimiz:

 

Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi öğrencisi Nurçin Arslan, İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler öğrencisi Fatma Elif Sarpkaya ve Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi öğrencisi İsmail Hakkı Kamal.

Projemizin hedefinde 29 günde 9 ülke var. Önceden iletişimde olduğumuz ülkelerdeki etkiliklere katılacağız ve alanında uzman akademisyenlerle röportajlar yapacağız.

Projemizin bitiminde hazırlayacağımız kısa belgesel ile Piri Reis’in geçtiği ülkeleri ve denizleri ondan beş yüz yıl sonra yeniden geçerek, Kitab-ı Bahriye’yi, ayrıntılarıyla anlattığı yerlerde okuyacak bir anlamda dünya denizlerinin beş yüz yıldaki dönüşümünü izlemeye imkân sağlayacağız.

iznik_cini_pano042

Türkiye’de gerçekleştireceğimiz kısa bir canlandırma belgesel ile Piri Reis’i ve dönemi anlatırken alanında uzman saygıdeğer hocalarımız Sayın Prof.Dr. İdris Bostan, Prof. Dr. Ertuğrul Önalp, araştırmacı yazarlar emekli Harita Mühendisi Tümgeneral Sayın Cevat Ülkekul, Metin Soylu ve daha bir çok danışman hoca ile röportajlar gerçekleştireceğiz.

Özet olarak gittiğimiz yerlerde Piri Reis’i hem sormayı, hem anlatmayı planlıyoruz. Deneyimlerimizi ve etkinliklerimizden görüntüleri de küçük bir belgesel film halinde bir araya getirip sunumu gerçekleştireceğiz.

Destek ve Teşekkür

Unesco Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Sayın Prof. Dr. Öcal OĞUZ, Büyükelçi M. Sina BAYDUR ve bir çok üyesini, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Cemalettin Şevli, yardımcısı Leyla Özdemir’i, Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Sayın Prof. Dr. Hayati Develi’yi, Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan danışmanı Sayın Enes Şişman, Kültür Turizm Bakanlığı Kültürel Diplomasi Müdür Yardımcısı Sayın Serkan Atalay Bey’i bilgilendirmiş ve başvurumuzu yapmış bulunuyoruz

 

Projemizde ilk günden beri bize desteklerini esirgemeyen T.C. Tiran Büyükelçisi Sayın Hasan Sevilir Aşan, T.C.Havana Ticaret Müşavirliğinden Sayın Belma Aral, T.C.Sevilla Fahri Başkonsolosumuz Manuel Moreno Maestre’nin Asistanı Sayın Esra Karaosmanoğlu, araştırmacı yazar emekli Harita Mühendisi Tümgeneral Sayın Cevat Ülkekul Sayın Metin Soylu, aramızda mesafeler olmasına rağmen Montreal’den e-posta ile bizlere destek olan Sayın Mercan Dede (Arkın Allen) yardımları, bilgisiyle değerli hocalarımız Sayın Prof.Dr. İdris Bostan, Prof.Dr. Ertuğrul Önalp ve bilgi ve tecrübesini bizlerden esirgemeyen yönetmen-yapımcılar Coşkun Aral, Zafer Karatay ile de iletişim halinde olup kendilerine her aşamada fikir danışmaya devam etmekteyiz. Önümüzü aydınlatmamız açısından bu yardımlar bizim için eşsiz değerdedir.

Nurçin Arslan, Fatma Elif Sarpkaya, İsmail Hakkı Kamal.
Nurçin Arslan, Fatma Elif Sarpkaya, İsmail Hakkı Kamal.

www.pirireisinrotasi.com
https://www.facebook.com/PiriReisinRotasi

 

<div class="title-h4"><span style="color: #000000;">Social Networks</span></div>

<div class="title-h4"><span style="color: #000000;">Popular Posts</span></div>

Haftanın Yazıları

Güncel Yazılar