Scroll Top

Seyfettin Özege Koleksiyonu Online Erişime Açıldı!

old-booksHer ne kadar İstanbul Üniversitesi Kütüphaneleri (bilhassa Nadir Eserler Kütüphanesi) “Kütüphanecilik nasıl olmaz?“ın müşahhas ve mücessem numunesini günümüzde gözler önüne serse de ülkemizde kütüphanecilik nâmına güzel şeyler de oluyor (İstanbul Üniversitesi’nin kütüphanecilikteki hâl-i pür-melâli, belki müstakil bir yazının konusu olabilir).

Son yıllarda sevindirici bir şekilde Türkiye’deki üniversite, müstakil kütüphane ve araştırma merkezlerinin, bir bir ellerindeki Osmanlı Türkçesi ile yazılmış matbu ve yazma eserleri tarayıp dijital ortama aktardıklarını görüyoruz. Hatta bu tarz kurumların bir kısmı da dijitalleştirdikleri koleksiyonlarını internet üzerinden ücretsiz olarak araştırmacıların, meraklıların hizmetine sunuyorlar.

Daha evvel İBB Atatürk Kitaplığı, koleksiyonlarından bir kısmını tarayıp internete aktarmıştı. Şimdi ise en az bunun kadar değerli bir başka proje Atatürk Üniversitesi tarafından hayata geçirildi.

M. Seyfettin Özege

Büyük bir bibliyografya âlimi olan Özege, 1901’de İstanbul’da doğdu. İlk öğrenimini Fatih’teki Rehber-i Saâdet Mektebi’nde tamamladı. Daha sonra Vefa İdâdîsi’ni bitirip Mülkiye Mektebi’ni kazandı. Buradan mezun olunca Dârülfünun Hukuk Fakültesi’ne kaydoldu ve 1924’te buradan da mezun oldu.

….

0004Emeklilik döneminde (1950’den itibaren) kendini bibliyografik çalışmalara hasreden Özege, Arap harfleriyle basılmış Türkçe kitapları tek tek görerek bibliyografik künyelerini çıkarma çalışmaları neticesinde oluşturduğu kütüphanesini, bir katalogunu yayımlamak şartıyla 1961’de Erzurum Atatürk Üniversitesi’ne bağışladı.

Üniversitenin bu işi lâyıkıyla yerine getirememesi üzerine elindeki künye fişlerini kitap adlarına göre alfabetik şekilde düzenleyip Haziran 1971’de Eski Harflerle Basılmış Türkçe Eserler Kataloğu adıyla aylık fasiküller halinde yayımlamaya başladı. İstanbul’da 27 Nisan 1981’de vefat eden Özege, aynı zamanda İslâmî takvim sahasında da derin malumat sahibiydi ve uzun yıllar bu tecrübesini fahrî olarak Aksaray, Pertevniyal Vâlide Sultan Camii’nin muvakkitliğini yaparak icra etti.

 

Kaynak: Nuri Akbayar, “Özege, M. Seyfettin”, DİA, c. 34, s. 126-127’den özetlenmiştir.

Merhum ve meşhur bibliyograf Seyfettin Özege’nin Atatürk Üniversitesi’ne bağışlamış olduğu pek kıymetli koleksiyonu, bizzat rektör Prof. Dr. Hikmet Koçak’ın ilgilenmesiyle taranıp internet ortamında hizmete açıldı. Tıp kökenli rektörlerin genelde sosyal bilimlere tavrının menfi doğrultuda olduğu bilinen bir vâkıadır. Dolayısıyla, burada Hikmet Koçak’ın tavrının alkışlanması hiç de mübalağalı bir davranış olarak görülmemeli.

OT2

Özege koleksiyonunda bulunan 40.000 civarındaki esere ulaşıp indirmek için sisteme üye olmak yeterli. Aşağıdaki her iki linkten de üye olmak mümkün.

Atatürk Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi

 

unnamed

 

 

Ömer Fâruk CAN

 

<div class="title-h4"><span style="color: #000000;">Social Networks</span></div>

<div class="title-h4"><span style="color: #000000;">Popular Posts</span></div>

Haftanın Yazıları

Güncel Yazılar