Scroll Top

Sicill-i Osmani – Mehmed Süreyya (Demo)

sicili_osmani2Mehmed Süreyya Bey tarafından 1893-1897 yılları arasında kaleme alınan, Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan 20. asrın başına kadar yaşamış meşhur şahıslar hakkında bilgi veren biyografi ansiklopedisidir.

Sicill-i Osmanî yahut Tezkere-i Meşâhîr-i Osmaniye bugün büyük bölümü tahrip edilmiş mezar kitabelerinden devşirilmiş bilgilerden oluşturulduğundan eşsiz niteliktedir.

6 cild olan eserin birinci cildinde bütün Osmanlı Hanedanı anlatılır. Daha sonra alfabetik olarak şairler, tarihçiler ve devrin bütün meşhur simaları hakkında bilgi verilir. Dördüncü ciltte saray hocaları, hekimbaşılar, nişancılar, silahtarlar, şeyhülislamlar, kazaskerler vs. gibi rütbe sahiplerinin adları yer alır.

Eserin günümüz harfleriyle yayınlanan nüshasını sitemizden PDF olarak indirebilirsiniz.

  [download id=”4″]

  [download id=”5″]

  [download id=”6″]

  [download id=”7″]

  [download id=”8″]

  [download id=”9″]

Dosyaları açabilmek için Adobe PDF 9.0 gereklidir.

<div class="title-h4"><span style="color: #000000;">Social Networks</span></div>

<div class="title-h4"><span style="color: #000000;">Popular Posts</span></div>

Haftanın Yazıları

Güncel Yazılar