Scroll Top

Sözlük – Lugat Bölümü Yenilendi !

Sosyal bilimler alanında araştırmacıların en fazla ihtiyaç duyduğu müracaat kaynaklarının başında hiç şüphesiz ki sözlükler gelir. Fakat maalesef bizde lügat yazım geleneği “henüz” tam anlamıyla yerleşmiş değildir. Bazı ferdi gayretlerle yazılan birkaç Osmanlıca ansiklopedik lügat dışında bu sahada çok da fazla eserden söz edilemez.

Andreas Tietze’nin çalışmaları hariç, adam akıllı yapılmış Türkçe’nin bir etimolojik lügatı bile elimizde yoktur. Bu türden çalışmaları destelemek üzere kurulmuş devlet kurumlarımız, inceltme işaretini kaldırıp kondurmaktan, “belit”, “dikit”, “çözüt” gibi kerih kelimeleri dile angaje etmekten kendini alıp da ciddi araştırmalar malesef ortaya koyamamıştır.

Hâlbuki arkamızda 1000 senelik bir Anadolu Türkçesi mazisi, önümüzde ise bu maziyi öğrenmek arzusu duyan, hatta mecburiyetinde olan bir nesil olduğu hakikattir. Bu bağlamda Tarih ve Medeniyet olarak elektronik sözlük kütüphanesi kurmaya kadar verdik. Ferdi gayretlerimizde bulup derleyebildiğimiz eserleri sayfamızda bir araya toplayarak öğrencilerin, araştırmacıların, meraklılarının ve bilim dünyasının kolaylıkla ulaşımına sunmayı hedefliyoruz.

Sözlük Kütüphanesi – Tıklayınız

<div class="title-h4"><span style="color: #000000;">Social Networks</span></div>

<div class="title-h4"><span style="color: #000000;">Popular Posts</span></div>

Haftanın Yazıları

Güncel Yazılar