Ahmed Tevfik Paşa (Demo)

Ahmed Tevfik Paşa (Demo)

Clear Filters

12 Eylül 1901 tarihinde Hariciye Nezareti’ne Rumca bir mektup gönderildi. Nezaretin Tercüme Odası’nda işlem gören bu mektuba bakılırsa, gönderen Sultan…