hafız ahmed paşa (Demo)

hafız ahmed paşa (Demo)

Clear Filters
Sende Asker Yok Mudur?!

Sultan IV. Murad devri sadrazamlarından  Hâfız Ahmed Paşa iki kez Bağdat seferiyle görevlendirilir. 1625 senesindeki ikinci seferinde Safevi hükümdarı Şah…