Kuş saraylari (Demo)

Kuş saraylari (Demo)

Clear Filters
Türk Mimarîsinin Minyatür Yapıları: Kuş evleri

Köşk, saray, cami, mescid, türbe, han, sıbyan mektebi, çeşme vb. yapıların duvarlarına oturtulan maket görünümlü kuş evleri, Osmanlı toplumundaki hayvan…