Osmanlıda Fotoğraf (Demo)

Osmanlıda Fotoğraf (Demo)

Clear Filters
Ressam-ı Hazret-i Padişahî: Abdullah Biraderler

Fotoğrafın Osmanlı ülkesine gelişiyle beraber bu sanata başlayan Abdullah Biraderler, dünya meşhurlarının fotoğraflarını çekerek tarihî bir rol ifa ettiler. Fotoğraf…