Tarih (Demo)

Tarih (Demo)

Clear Filters
Tarih Sohbetleri – Video: Felsefe Tarih İlişkisi

  Tarih Sohbetleri Prof. Dr. İhsan FAZLIOĞLU Konu: Felsefe Tarih İlişkisi TTK Sosyal Bilim Seminerleri I, 26 Haziran 2013, TTK…

Osmanlı Coğrafyasından Haritalar

Tarih boyu onlarca Türk devletlerinin hâkimiyetinde bulunan, yüzyıllarca Türk nüfûzu ve idaresialtında, Haçlı seferlerinden Kudüs’ün fethine “medeniyetler çatışmasına” sahne olan ve sonkertede Osmanlılar elinde “yakın tarihimizin köşe başlarını” işaretleyen Ortadoğu’nun dünü de tıpkı bugünü gibi haritalar olmadan deşifre edilemez.