Scroll Top

Büyük Âlimin Büyük Eseri: Tarih-i Cevdet

Ahmed Cevdet Paşa’nın eserlernin en başında 12 ciltlik Tarih-i Cevdet (Tarih-i Vekâyi-i Devlet-i Aliyye) gelir.Osmanlı devletinin 1774 Küçük Kaynarca Antlaşmasından 1826’da Yeniçeri Ocağının kaldırılmasına kadar olan devresini ihtiva etmekte olan bu büyük eser 30 senelik devamlı bir çalışmanın mahsulüdür.

İmparatorluğun siyasi, ictimai ve kültürel değişimlerle dolu olduğu buhranlı bir devresine rastlayan bu 30 sene Tarih-i Cevdet’in muhtelif ciltleri ve baskıları üzerinde zaruri bir takım farklar meydana getirmiştir. İlk 8 sene içinde çıkan 5 cilt birbirinin aynıdır. Fakat 5 cilt ile 6. cilt arasında ki 9 senelik boşluk ilk çıkan 5 cildin bazı kısımlarında çeşitli düzenlemer yapılmasına sebep olmuştur. Bundan sonra yapılan her baskıda mutlaka bazı değiştirmeler, eklemeler ve yeniden tertipler olmuştur.

Sitemizden indirdiğiniz Sadeleştirilerek “Hikmet Neşriyat, Üçdal Neşriyat” vs. çeşitli baskıları yapılmıştır.

Bibliyografya:

Âli Ölmezoğlu, “Cevdet Paşa” Meb İA., c.III, Esk.2001, s.114-123

Tarih-i Cevdet,Ahmet Cevdet Paşa,1822-1895, Istanbul Dâr üṭ-ṭibâ’at ül-‘amire Matbaası,1858-83
 • [download id=”61″]
 • [download id=”62″]
 • [download id=”63″]
 • [download id=”64″]
 • [download id=”65″]
 • [download id=”66″]
 • [download id=”67″]
 • [download id=”68″]
 • [download id=”69″]
 • [download id=”70″]
 • [download id=”162″]
 • [download id=”163″]
Tarih-i Cevdet, Ahmet Cevdet Paşa, 1822-1895. Dersaadet Matbaa-i Osmaniye [1891] tertib-i cedid
 • [download id=”376″]
 • [download id=”377″]
 • [download id=”378″]
 • [download id=”379″]
 • [download id=”380″]
 • [download id=”381″]

<div class="title-h4"><span style="color: #000000;">Social Networks</span></div>

<div class="title-h4"><span style="color: #000000;">Popular Posts</span></div>

Haftanın Yazıları

Güncel Yazılar