Scroll Top

Tarihi Osmani Encümeni Mecmuası

Tarih-i Osmanî Encümeni, 9 Şubat 1910’da Bâb-ı Ali Sadaret Dairesi altındaki vakanüvislik odasında Abdurrahman Şeref’in başkanlığında ilk toplantısını yaparak çalışmaya başladı. Encümen ilk toplantısında, yazacağı Osmanlı Tarihi’nin planını ve üyeler arasında iş bölümünü yaptı.

Encümen, bu toplantıda ayrıca iki ayda bir “Tarih-i Osmanî Encümeni Mecmuası” adlı derginin yayımlanmasını kararlaştırdı.  Encümenin mecmua yayınlamasındaki amacı, yazılacak tarihin metnine aynen ve tamamen giremeyecek araştırmaları, vesikaları ve Türkçe veya yabancı lisanlardan tercüme edilmiş risaleleri yayınlayarak “Osmanlı Tarihi”ne zemin hazırlamak ve mütalâa meraklılarının bilgilerini genişletmeye ve fikirlerini uyandırmaya hizmet etmek olarak belirtildi.

Mecmuada, Osmanlı tarihinde bulunmayan veya yeteri kadar belirlenmemiş olan ve diğer dillerde yazılmış olan olaylar hakkında araştırma ve değerlendirmeler, ortaya çıkarılacak tarih vesikaları, diğer tarih encümenleri ve üyeleri ile yapılan haberleşmenin yayınlanmasına karar verilen kısmı, encümende kabul edilen kararlar, bütün lisanlarda Osmanlı tarihi ile ilgili eserlerin bibliyografyaları ile henüz yayınlanmamış olan tarih risalelerinin (tefrika olarak) yayınlanması ön görülmüştü.

Mecmuada esas olarak Osmanlı tarih yazımına ve Osmanlı tarihine yer verilmiştir.Osmanlı öncesi Türkler ve Anadolu üzerine yazılar sadece birkaç defa yayımlanmıştır.

Kitapları açabilmek için DjVu programını kurmanız gerekmektedir. Burdan indirabilirsiniz

<div id=”bio”>

Sayılar : I- XVIII : 1-48, 49-62, 62-77, 1/78-19/96, 97/20/1-101/24/5 (1 Nisan 1326’dan Mayıs 1931’e)

(1 Nisan 1326-1 Ağustos 1327) Sayfa 1-9

(1 Teşrin-i evvel 1327-1Kanun-ı evvel 1328) Sayfa 10-17

(1 Şubat 1328-1 Şubat 1329) Sayfa 18-24

(1 Nisan 1330-1 Nisan 1331) Sayfa 25-31

(1 Haziran 1331-1 Haziran 1332) Sayfa 32-38

(1 Ağustos 1332-1 Ağustos 1333) Sayfa 39-45

(1 Teşrin-i evvel 13331 Mart 1340) Sayfa 46-49, 77-79

(1 Mayıs 1340-1 Mayıs 1341) Sayfa 80-86

(1 Temmuz 1341-1 Temmuz 1926) Sayfa 87-93

(1 Eylül 1926-1927) 94-95, 18 (13)

Alternatif Linkler

http://hotfile.com/dl/103910994/28706f3/Toem.part1.rar.html
http://hotfile.com/dl/103913689/ad6715b/Toem.part2.rar.html

<div class="title-h4"><span style="color: #000000;">Social Networks</span></div>

<div class="title-h4"><span style="color: #000000;">Popular Posts</span></div>

Haftanın Yazıları

Güncel Yazılar