Scroll Top

Tarihin Arka Odası – 01 Kasım 2009 (Demo)

Tarihin Arka OdasiOsmanlı devletinde ihtilaller , darberler, darbe teşebbüsleri konu oldu. Savcı bey isyanı, Buçuk tepe olayı , Yavuz’un tahta geçmesi, Genç Osman vakası, Lale devri ve matbaa. Osmanlı İran savaşları, Nizamı Cedid ve III Selim hareketi , Sultan Mahmud’un reformları üzerinde duruldu. Yeniçerilik ve bozulması konuşuldu…


Osmanlı devletinde ihtilaller , darberler, darbe teşebbüsleri konu oldu. Savcı bey isyanı, Buçuk tepe olayı , Yavuz’un tahta geçmesi, Genç Osman vakası, Lale devri ve matbaa. Osmanlı İran savaşları, Nizamı Cedid ve III Selim hareketi , Sultan Mahmud’un reformları üzerinde duruldu. Yeniçerilik ve bozulması konuşuldu…

<div class="title-h4"><span style="color: #000000;">Social Networks</span></div>

<div class="title-h4"><span style="color: #000000;">Popular Posts</span></div>

Haftanın Yazıları

Güncel Yazılar