Scroll Top

Tarihin Arka Odası – 11 Ekim 2009 (Demo)

Tarihin Arka Odasi

Marmara Üniversitesi Tarih Bölümünden Prof. Vahdeddin Engin’in konuk olduğu programda ağırlıklı olarak Yahudilerin ortadoğu da yurt edinme çabaları, Theodore Hertz ve  II. Abdulhamid görüşmesi konuşuldu. Hertz’in günlüklerinde ki notlar ile arşiv kayıtlarının farklı olduğuna işaret eden Vahidettin Engin programda bununla ilgili argümanlar sundu.

Osmanlı devletinde borçlanmaya giden yol , devletin iflas ile müflis duruma düşmesi, Sultan Hamid’in sıkı maliye politikası üzerinde de durulurken Osmanlı borçlarını çevirdiği diplomasi trafiği ile  %50’den fazla indirtmesi anlatıldı. Bu borç indiriminde Theodore Hertz’in de kullanılmak istendiği,  Abdulhamid’in Avrupa’daki Yahudileri Mezopotamya’ya dağınık şekilde yerleşmelerine müsaade ettiği de değerlendirilen iddalar arasında yer aldı. Bunların dışında Vahidettin Engin Abdülhamid’in köprü projesi,  su yolları projesi ve sair  projelerini kısaca aktardı. Hicaz demir yoluna değinildi.

<div class="title-h4"><span style="color: #000000;">Social Networks</span></div>

<div class="title-h4"><span style="color: #000000;">Popular Posts</span></div>

Haftanın Yazıları

Güncel Yazılar