Scroll Top

Tarihin Arka Odası – 12 Eylül 2009 (Demo)

Tarihin Arka OdasiDeniz tarihi uzmanı Oğuz Otay’ın katıldığı programda , Osmanlı Arşivi nedir ? Önemi nedir ? Sistem nasıl işler, dünyadaki diğer devlet arşivleri konuşuldu. Kağıthaneye yapılan yeni arşiv sarayı, arşivi sel alır mı  , arşiv tarih dokudan uzak olmalı mı gibi sorular üzerinde duruldu. Programın asıl konusu olarak ise , deniz denizcilik , Türklerin denizlere açılması, ilk denizcilerimiz, denizlerde Venedik etikisi, İnebahtı, Preveze savaşları Çeşme ve Navarin baskınları, Garp ocakları,  derya beyleri, Kadırga ve kalyon, sırhlı donanma, Sultan Aziz zamanı donanmanın modernleştirilmesi gibi konular ele alındı.

<div class="title-h4"><span style="color: #000000;">Social Networks</span></div>

<div class="title-h4"><span style="color: #000000;">Popular Posts</span></div>

Haftanın Yazıları

Güncel Yazılar