Scroll Top

Tarihin Arka Odası – 15 Kasım 2009 (Demo)

Tarihin Arka OdasiGeçen hafta ki Osmanlı Devletinde “darbeler ve ihtilaller” konusuna devam edildi. Ancak ağırlıklı olarak Sultan Vahidettin “Şahbaba” üzerinde duruldu. Son Osmanlı padişahının tesadüfen veliahd oluşu ve tahta çıkışı, imparatorluğun uzatmaları oynadığı yıllar, ittihatçıların iştahla girdikleri savaşta yenilince kaçışları, padişahın vatanı terki, saltanattan hilafete ve cumhuriyet üzerinde duruldu. Hanedanın sürgün yılları ve sonrası konuşuldu.
[quote]İndirmek İçin:
http://rapidshare.com/users/HDY42J[/quote]

<div class="title-h4"><span style="color: #000000;">Social Networks</span></div>

<div class="title-h4"><span style="color: #000000;">Popular Posts</span></div>

Haftanın Yazıları

Güncel Yazılar