Scroll Top

Tarihin Arka Odası – 18 Ekim 2009 (Demo)

Tarihin Arka OdasiSultan Abdülhamid’in Torunu Harun Osmanoğlu ailesinden Orhan,  Kayıhan ve Yavuz Selim Osmanoğlu’nun katıldığı programdan hanedanın sürgünü, sürgün sonrası Türkiyeye dönüş, Sultan Hamid’in devletleştirilen mal varlığı, Ortadoğu petrolleri, Avrupada açılan davalar, Hanedanın resileri, bu günkü durumu, şehzadelerin yaşadığı ülkeler konuşuldu.Sultan Hamid’in torunu ve programa katılan hanedan mensuplarının dedeleri  olan  şehzade Abdülkerim efendinin  Japonya macerası, doğu Türkistan tahtına çıkma meselesi ve suikast sonucu öldürülmesi üzerinde duruldu. Hanedan reislerinden Orhan Osmanoğlu’nun  suikast hakkında anlattıkları, 5 parasız geçirdiği yıllar, ve kimsesiz kaldırılan cenazesi  de konu oldu.En çok üzerinde yoğunlaşılan mesele ise kendisini Osmanlı hanedan ailesindenmiş gibi gsötererek türlü sahtekarlıklara kalkışanlar, kitap bastıranlar, şirket kurup hisse satanlar üzerinde oldu.

Tarihin Arka Odası – 25 Ekim 2009

<div class="title-h4"><span style="color: #000000;">Social Networks</span></div>

<div class="title-h4"><span style="color: #000000;">Popular Posts</span></div>

Haftanın Yazıları

Güncel Yazılar