Scroll Top

Tarihin Arka Odası 2 Ocak 2010 (Demo)

Tarihin Arka Odasi Osmanlı Devletinde verasetin intikali usulü, kardeş katli , şehzadeler arası taht mücadeleleri, Cem Sultan Olayı, Bayezid’in çocukları arası mücadeleler. Şehzadelerin yetişme usulleri, tahta nasıl hazırlandıkları konuşuldu. Fatih kanunnamesinde kardeş katli sistemi, bütün Türk tarihinde devlet başkanı seçimleri, son dönemde ekber-erşed sistemi anlatıldı. Kut inancı ve Kut’un kutsiyeti izah edildi. Devlet mi Yönetim mi hanedanın ortak malı olduğu üzerinde duruldu. Cem Sultan’ın taht iddası, Bayezid-Cem savaşı, Cem’in Rodos şovalyelerine sığınması, Papa’lıkça esir edilmesi ve gelişen olaylarüzerinde duruldu…

[quote]İndirmek İçin:

http://rapidshare.com/users/EBYBCT[/quote]

<div class="title-h4"><span style="color: #000000;">Social Networks</span></div>

<div class="title-h4"><span style="color: #000000;">Popular Posts</span></div>

Haftanın Yazıları

Güncel Yazılar