Scroll Top

Tarihin Arka Odası 20 Aralık 2009 (Demo)

Tarihin Arka Odasi Geçen haftaki İbraniler ve İbranilik konusuna devam edildi. Sabatayistlik, Türkiyedeki Sabatayist aileler konuşuldu. İpekçi ailesi Türkiyeye gelişleri ve sebatayist geçmişi ailenin mensubu Cemil İpekçi tarafından anlatıldı. Sebatayizmin ortaya çıkışı, Sabatay Sevi, hayatı, dönemindeki olaylar ve sahte müslümanlığı anlatıldı. Sebatayizmin Yahudilikten farkı, gelenekleri, adetleri üzerinde duruldu.

[quote]İndirmek İçin:
http://rapidshare.com/users/O72ORT[/quote]

<div class="title-h4"><span style="color: #000000;">Social Networks</span></div>

<div class="title-h4"><span style="color: #000000;">Popular Posts</span></div>

Haftanın Yazıları

Güncel Yazılar