Scroll Top

Tarihin Arka Odası – 22 Kasım 2009 (Demo)

Tarihin Arka OdasiLatin harflerinin devrim öncesi kullanılış formu gösterildi. Doç. Mustafa Küçükkaşçı’nın katıldığı programda kâbe, hac, haccın ortaya çıkışı, hazreti İbrahim konuşuldu. Hazreti Peygamber dönemi hac, Mekke’nin fethi ve önceki hac uygulamaları anlatıldı.Önceki uygulamarda Ukaz  panayırı, büyük putlar Lat, Menat, Uzza, ve diğer ritüeller anlatıldı. Programda Doç. Dr. Mustafa Küçükkaşçı konuktu…<div class="title-h4"><span style="color: #000000;">Social Networks</span></div>

<div class="title-h4"><span style="color: #000000;">Popular Posts</span></div>

Haftanın Yazıları

Güncel Yazılar