Scroll Top

Tarihin Arka Odası – 27 Aralık 2009 (Demo)

Tarihin Arka Odasi imparatorluğun 1. Dünya savaşına girişi ve cepheler, savaşta iç siyaset, Enver-Cemal-Talat üçlüsü ve ittihatçılar konuşuldu. Enver paşanın savaş kararı Sarıkamış harekatı üzerinde duruldu. Programın ağırlıklı konusu Sarıkamış harekatı ve Allahuekber dağlarında ölen 90  bin şehit üzerine mülahazalar şeklinde oldu. Rusların taruzu , Türklerin harekatı savaşın seyri ve İmparatorluğun tasfiyesine giden süreç. Enver paşanın savaştan sonraki tutumu, milli mücadeleye bakışı, orta asya yıllar ve oradaki maceraları ele alındı. Eşine yazdığı mektuplar, orta asyada yapmak istedikleri ve burada ölümü anlatıldı….

<div class="title-h4"><span style="color: #000000;">Social Networks</span></div>

<div class="title-h4"><span style="color: #000000;">Popular Posts</span></div>

Haftanın Yazıları

Güncel Yazılar