Scroll Top

Tarihin Arka Odası – 29 Kasım 2009 (Demo)

Tarihin Arka OdasiHac, Kurban , ilk Kurban , Hazreti İbrahim, Kâbe’nin inşâsı, Hanlik ve hanif dini, ayrıca Cüheyman baskını konuşuldu. Çeşitli tevhitlerde kurban akidesi, üzerinde duruldu. Cahiliye devri Arapları, putperest inançlar, Fil vakası ve Ebrehe, yalancı Peygamberler  mevzu oldu.  Bayram , Osmanlıda bayramı kutlama şekli vs anlatıldı.  Kâbe’nin iç görüntüleri yayınlandı. Programda Doç. Dr. Mustafa Küçükkaşçı konuktu…<div class="title-h4"><span style="color: #000000;">Social Networks</span></div>

<div class="title-h4"><span style="color: #000000;">Popular Posts</span></div>

Haftanın Yazıları

Güncel Yazılar