Scroll Top

Tarihin Arka Odası – 8 Kasım 2009 (Demo)

Tarihin Arka OdasiAtatürk’ün hayattaki akrabalarından Yurdun Söğütlügil programa konuk oldu ve soy ağacı, akrabaları, şimdiye kadar yapılan ve yayınlanan şecerler konuşuldu. Osmanlı devletinde darbeler, yenilikler reform ve ıslahat çabalarıyla III. Selim’in nizam-ı cedid hareketi üzerinde duruldu. Sultan Mahmdu’un bu başarısızlıktan çıkardığı dersler irdelenerek kuleli vakasına kısmen değinildi.
<div class="title-h4"><span style="color: #000000;">Social Networks</span></div>

<div class="title-h4"><span style="color: #000000;">Popular Posts</span></div>

Haftanın Yazıları

Güncel Yazılar