Scroll Top

Topkapı Sarayı ve Mukaddes Emanetler Belgeseli (Demo)

Mukaddes emanetler

Merc-i Dabık zaferinden sonra, Osmanlılar Suriye ve Filistin’i olgun meyve gibi topladılar. Ardından Memluk devletine son ve kesin darbeyi indirmek üzere Mısır’a sefer hazırlıklarına başlandı. [Tarihte ancak Pers imparatoru Kambiz ve ondan 193 yıl sonra Makedonyalı Büyük İskender Sina yarımadasını geçip Mısır’ı fethetmişlerdir. Bu geçişlerden 1.’si MÖ. 525, 2.’si MÖ. 332’de olmuştu.]

Yavuz Sultan Selim Sina çölünü 13 günde geçti. Ortalama günlük yürüyüş 30 km kadardır. Buradan ordusu ile güneye inerek el Mukattam dağını dolaştı ve Memluk istihkâmlarının arkasında düştü. Memlük imparatorluğunu haritadan silen büyük meydan muharebesinin geçtiği Rîdaniye’ye vardı. Buradaki vuruşmada galip gelen Osmanlılar 24 Ocakta Kahire’ye girdiler. Böylece Memlük devleti resmen düşmüş oluyordu.

Memlük devletinin düşmesinden sonra Mekke şerifi oğlunu Kahire’ye gönderdi. Mukaddes makamların (Kâbe , Ravza-i Mutahhara = Hz. Peygamber’in Türbesi vs ) anahtarları , Mekke ve Medine’deki Mukaddes Emanetler Yavuz’a sunuldu. Bu suretle 6 Temmuz 1517’de Hicaz’da Türkiye imparatorluğuna dâhil oldu. (Fetihname-i Diyar-ı Arab, 66a-b)Böylece mukaddes emanetler de Osmanlılara intikal etmiş oluyordu.

Bu gün Topkapı sarayında Yavuz Sultan Selim’in yatırdığı Hırka-i saadet dairesinde muhafaza edilmekte olan Mukaddes emanetlerin en mühim kısmını Ebu Numeyy Hicazdan göndermiştir. Bir kısmı Kahire ve Suriye de elde edilmiş, Bir kısmı da diğer yollardan Osmanlıların eline geçmiştir.

Bu Mukaddes emanetlerin en önemlisi Hz. Peygamber’in “Sancak-ı Şerif “ denilen sancağı, “Hırka-i Saadet” denilen hırkasıdır. Daha sonra Osmanlı Padişahlı bu Sancak- ı Şerifi Seferlerinde daima yanlarında götürmüşlerdir. Mukaddes emanetler içinde Hz. Osman’ın ve Hz. Ali’nin kendi elyazıları ile 2’de Kuran-ı Kerim vardır.

Aşağıda yer alan belgesel bu konuda en kapsamlı yapım olup, elan teşhirde bulunmayan pek çok mukaddes emanet çalışma kapsamında açılmış ve kayda alınmıştır.

———————————————————

Öztuna, Yılmaz, Yavuz Sultan Selim, Bky, 2008.

1.BÖLÜM

2.BÖLÜM

Alternatif Kaynak


1.Bölüm

2.Bölüm

3.Bölüm

4.Bölüm

<div class="title-h4"><span style="color: #000000;">Social Networks</span></div>

<div class="title-h4"><span style="color: #000000;">Popular Posts</span></div>

Haftanın Yazıları

Güncel Yazılar