Scroll Top

Animasyon: Türk Demokrasi ve Darbeler Tarihi

darbeler_tarihiİmparatorluk Türkiye’sinden Cumhuriyete, Demokrasi mücadelemiz irili ufaklı pek çok girişime sahne olundu. Bunlar kimi zaman memleketi çok ilerilere taşıyacak büyük adımlar olurken kimi zaman da askler eliyle atılan inkita adımlarıydı.

Osmanlı haribiyesinde yıllarca okutulan, Alman Golç Paşa’nın “Millet-i Müselleha” adlı eserini başucu kılavuzu yapan subaylarımız “milleti de biz inşa ederiz, demoktasiyi de bir kurarız” yaklaşımını on yıllarca en temel görev addetti.

Ancak bu kısa soluklu fakat serencamı girif demokrasi sürecinde kimse “Demoktasi nedir ?” sorusunu cevaplamaya muhtedir olmadı. Kimilerine göre başvekil idami, kimilerine göre tank marifetiyle yapılan “balans ayarı” gerçek Demokrasinin gereğiydi. Fakat kamu otoritesini eline geçiren kim olursa olsun hep “kendi” tanımını yaptı. Böylece mehteran misali iki ileri dokuz geri gittik geldik. Bizdeki bu “civcivli” macera ortadoğu için “Türk tipi Demoktasi” adıyla sonradan model bile oldu. Zira bazıları henüz yeni başlıyordu.

Animasyondan Başlıklar


 • Sened-i İttifak: 29 Eylül 1808:
 • Sened-i İttifak: 29 Eylül 1808:
 • Islahat  Fermanı: 18 Şubat 1856:
 • I.Meşrutiyet: 23 Aralık 1876:
 • II. Meşrutiyet: 24 Temmuz 1908:
 • Bab-ı âli Baskını: 23 Ocak 1913:
 • Büyük Millet Meclisi: 23 Nisan 1920:
 • Cumhuriyet: 13 Ekim 1923:
 • TBMM Seçimleri: 11 Ağustos 1923:
 • Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası: 1925
 • Demokrat Parti: 1946
 • Çok Partili Seçim: 1946
 • DP iktidar: 1950:
 • 27 Mayıs Darbesi: 1960:
 • 12 Mart Muhtırası: 1971:
 • 24 Ocak Kararları: 1980:
 • 12 Eylül Darbesi: 1980:
 • Özal Cumhurbaşkanı: 1989
 • 28 Şubat Post Modern Darbe: 1997:
 • 27 Nisan e-muhtıra: 2007

[thkBC height=”460″ width=”940″ anchortext=’turk_demokrasi_ve_darbeler_tarihi‘ url=”https://tarihvemedeniyet.org/anime/darbe/index.html” type=”iframe”]

<div class="title-h4"><span style="color: #000000;">Social Networks</span></div>

<div class="title-h4"><span style="color: #000000;">Popular Posts</span></div>

Haftanın Yazıları

Güncel Yazılar