Scroll Top

Türkiye Tarihi – 4 Cilt (Demo)

Malazgird savaşından sonra Anadolu günden güne Türk akınlarıyla nüfusça artıyor ve Türkleşiyordu. Öyle ki önce Bizans ve artık 1. haçlı seferiyle (1095)  Avrupalılar Anadolu’dan Türkiye diye bahseder oldular . Hiç şüpesiz ki bu süreç tarihte yeni bir dönemin başlangıcıydı. Türkler eski dünya kıtasının pek çok bölgesinde yaptıkları gibi burada da çeşitli devletler kurarak tecrübelerini artırdılar. İlk defa denizlere bu coğrafyadakyen açıldılar ve nihayet tarihin kaydetmiş olduğu en uzun ömürlü ve en haşmetli imparatorluklarını bu coğrafyada

Cilt 2

kurdular. Türk tarihinin Anadolu’da yeşeren devresi daha pek çok bakımdan büyük önem taşımaktadır. Bu

önem sadece Türk tarihi açısından değil Dünya tarihi açısından da böyledir. Özellikle Ortadoğu ve Avrupa’nın tarihini şekillendiren süreç ancak bu dinamiklerin izahı ile anlaşılabilir.

Hiç şüphesiz ki Türk tarihinin Anadolu ve İslam öncesi devirleri de mühimdir. Fakat geniş bir heyet tarafından hazırlanan eserde hacmi kalın tutmamak ve biraz da son asırlara ağırlık vermek adına bu döneme değinilmemiştir. Osmanlı devletine kadar [Türkiye’de] Türkler, 1300-1600 arası Osmanlı devleti, 1600-1908 arası Osmanlı Devleti, Çağdaş Türkiye tarihi 1908-1980; eserin ana hatlarını, ciltlerini oluşturmaktadır.

Telif ekininde;  Ümit Hassan, Halil Bektay, Ayla Ödekan, Metin Kunt, Sina Akşin, Zafer Toprak, Hüseyin y. Yurdaydın, Cemil Koçak, Hikmet Özdemir, Korkut Boratav, Selahattin Hilav, Murat Katoğlu, gibi isimler bulunmaktadır.

kitapları sitemizden indirip inceleyebilirsiniz:

[download id=”144″]

[download id=”145″]

[download id=”146″]

[download id=”147″]

Dosyaları açabilmek için Adobe PDF 9.0 veya üstü gereklidir. İndirmek için tıklayın.

<div class="title-h4"><span style="color: #000000;">Social Networks</span></div>

<div class="title-h4"><span style="color: #000000;">Popular Posts</span></div>

Haftanın Yazıları

Güncel Yazılar