ust
Tarih

Dünya Tarihi, Eski Türk Tarihi, İslam Tarihi, Osmanlı Tarihi, Çağdaş Tarihi

Medeniyet

Kültür-Sanat, Tarih Bilim, Tarih-Din, Tarih-Muftak, Tarih-Giyim, Tarih Mimari, Yaşam

Belge-Vesika

Tarihi Arşiv belgeleri, Mecmua nüshaları, Taştan vesikalar, Kitabe ve Yazıtlar

Harita

Tarih coğrafi haritalar, Tarih Atlaslar, Tarih planlar, Tarih Arşiv, Tarih haritalar

Video

Tarih Belgeseli, Tarih Film, Söyleşi, Röportaj, Tarih Marş, Mehter ve Musiki

Ana Sayfa » Kategoriler

Medeniyet

Şenlik Var! III. Ahmed’in Dört Şehzadesinin Sünnet Düğünü (1720) Şenlik Var! III. Ahmed’in Dört Şehzadesinin Sünnet Düğünü (1720)

Kara Mustafa Paşa’nın Sultan İbrahim’e sunduğu layihada ruznameyi anlatırken kullandığı ifade çok güzeldir. “Benim hünkârım, ruzname demek oldur ki, her gün ne kadar dahil-i hazine olur ve ne kadar akçe harc olur, hep yazılur. Her …

Kayıp İslâm Tarihi’ni Keşfedin Kayıp İslâm Tarihi’ni Keşfedin

Tarih sahasında genel okuyucu kitlesine hitap eden, dolayısıyla ilmî yönü çok öne çıkmamakla birlikte kuru hamaset girdabında da boğulmayan, ele aldığı konuyu genel hatlarıyla ortaya koyan eserler, belli bir ihtiyacı karşılamaktadır. Zira ciltler dolduracak ayrıntılı …

Bir Söyleşi Kitabı: Arı Kovanına Çomak Sokmak Bir Söyleşi Kitabı: Arı Kovanına Çomak Sokmak

Geçtiğimi yıl raflarda yerini alan bir söyleşi kitabı: Arı Kovanına Çomak Sokmak. Kitap, Türk-İslam düşünce ve tasavvuf tarihinin önemli isimlerinden birisi olan Prof. Dr. Ahmet Yaşar Ocak’ın hayatını, mesleki kariyerini, düşünce dünyasını ve tarihçilik anlayışını …

Fatih’in Çocukluk Defteri Efsane Mi Gerçek Mi? Fatih’in Çocukluk Defteri Efsane Mi Gerçek Mi?

Fatih Sultan Mehmed’e atfedilen “çocukluk defteri” son yıllarda hızla popüler oldu. Bazı akademisyenler, gerekse bazı müzeler defterin Fatih’e ait olduğunu peşinen kabul etti. Peki bu defteri Fatih’e ait varsaymak ne kadar doğru? Çizimlerin geçekten Şehzade Mehmed’in kaleminden çıkmış olma ihtimali var mı?

Töreleri ve Tarihleri ile Eşkıyalar Töreleri ve Tarihleri ile Eşkıyalar

Hukuk ve tarih açısından baktığımızda, toplumların hafızasında romantik yaklaşımlara maruz kalan iki tür suçlu tipi vardır; kabadayılar ve eşkiyalar. Kiminin türkülerde ve halk hikâyelerinde kiminin ise polis ve jandarma arşivlerinde bahisleri geçer. Gazete tefrikalarında, anılarda ve romanlarda adları zikredildir.

Dijital Kütüphaneler Ağır Aksak Dijital Kütüphaneler Ağır Aksak

Antik medeniyetlerde, kil tabletlerin korunması ve saklanması için odalar teşkil edilmiş böylece ilk kütüphaneler oluşmuştu. Nasıl ki kâğıdın ve mürekkebin icadı kütüphane mefhumumu baştanbaşa değiştirdi. Bugün modern teknoloji de kitap, kütüphane, kütüphaneci ve okuyucu profilini hızla değiştiriyor. Artık kitaplar raflardan bilgisayarın hafızasına doğru taşınmaya başlandı.

Türk Mimarîsinin Minyatür Yapıları: Kuş evleri Türk Mimarîsinin Minyatür Yapıları: Kuş evleri

Köşk, saray, cami, mescid, türbe, han, sıbyan mektebi, çeşme vb. yapıların duvarlarına oturtulan maket görünümlü kuş evleri, Osmanlı toplumundaki hayvan sevgisinin estetik ifadesi gibidir. Kuşlar. İslâmiyet’ten önceki devirlerden beri Türk toplumunda önemli bir yer tutmuş. …

Tarihten Bugüne Hayvan Haklarının Neresindeyiz? Tarihten Bugüne Hayvan Haklarının Neresindeyiz?

Kanadalılar, en büyük metropollerde bile doğa ile iç içe yaşarlar. Hayvanları istismar eden sirkler yerine, artistik-akrobatik gösterilere dayalı dünyanın en meşhur sirki “Cirque du Soleil”in bu ülkeden çıkmış olması pek tesadüf sayılmaz.

Vakıf Malı İlahi Mülktür Milliyeti Olmaz Vakıf Malı İlahi Mülktür Milliyeti Olmaz

Devlet ne harpte ne de sulh zamanında, sebepsiz yere hususî mülkiyete, yani şahıs malına ve vakıflara el koyamaz. Hatta vakıfların kuruluş şartlarını değiştiremez. Son yıllarda bu yönde çok önemli bir adım atıldı. Bir dönem haksız ve hukuksuz olarak gasbedilen azınklara ait vakıf mallarının tespit ve geri verilmesine karar verildi.

Hiç şüphesiz ki hem insan haklarının, hem de adaletin gereği budur. Böylece zamanında yağmalanan vakıf mülkleri asıl sahiplerine ve işlevine iadeye edilmiş olacaktır. Zira mülkün, yani devletin temeli mutlaka adalet olmak zorundadır.

Sende Asker Yok Mudur?! Sende Asker Yok Mudur?!

Sultan IV. Murad devri sadrazamlarından  Hâfız Ahmed Paşa iki kez Bağdat seferiyle görevlendirilir. 1625 senesindeki ikinci seferinde Safevi hükümdarı Şah Abbas’ın Şat Suyu’ndan Osmanlı askerine getirilen erzak yolunu kesmesi üzerine orduda bir dağılma ve  …

Sabancı Müzesi Koleksiyonu Dijital Ortamda Sabancı Müzesi Koleksiyonu Dijital Ortamda

Sakıp Sabancı Müzesi koleksiyon ve arşivleri DigitalSSM ile dünyaya açıldı.
Sabancı Üniversitesi Bilgi Merkezi ve Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi (SSM)’nin ortak gerçekleştirdiği proje ile SSM’nin dijital ortama aktarılan Kitap Sanatları ve Hat Koleksiyonu, Resim Koleksiyonu, Abidin Dino Arşivi ve Emirgan …

Yabancı Basında Türkiye ve Osmanlılar Yabancı Basında Türkiye ve Osmanlılar

17. asırdan bugüne değin uzanan bir yelpazede, eski gazete sayfaları arasında dolanmak, Türkiye ve Osmanlı’ya dair haberleri kovalamak, adeta “Zaman makinasına” binmek gibi. Hele ki söz konusu yabancı basın olunca, Avrupa’dan Amerika’ya hatta Avusturalya’ya Dünya coğrafyasının muhtelif yerlerine bir “eski zaman hayaleti” misali savruluyor insan.

200 Yıllık Konağın İzinde 200 Yıllık Konağın İzinde

“Trakya’ya yolu düşen her yolcu, Silivri diye anılan göz alıcı minik kasabada duraklarsa muhteşem bir manzara ve destansı bir öykü ile ödüllendirilecektir.”
Günümüzde cezaevi ile ve “malum” davalarla tanınsa da, Silivri çok değil daha beş-altı yıl …

Ayasofya’yı Mabede Çevirmek Ayasofya’yı Mabede Çevirmek

Her ne kadar Ayasofya, Bizans yapısı olsa da Osmanlılar bu mabede gösterdikleri büyük alakayla onu adeta “evlat” edinmişlerdir. Ayasofya’nın Osmanlıların eli ve himayesi altında kadim zamanlardan modern çağa taşındığı unutmamalıdır.

1925′lerin İstanbulu yada Bir Diyar-ı Esrar 1925′lerin İstanbulu yada Bir Diyar-ı Esrar

Devr-i âlem ederim nice zamandır,
Stanbul’u bildim ki küçük cihandır.

(Bobowski yada nâm-ı diğer Ali Ufkî)

Avrupalı bir seyyahın 1925′lerde Istanbulda çektiği bir video. Gelin bu video ile 1925′lerin Istanbul’una gidelim. Osmanlı’yı 3 geçe pây-ı taht-ı sabık‘ın yani …

Selçukluların Eğitim Kurumları: Nizamiye Medreseleri Selçukluların Eğitim Kurumları: Nizamiye Medreseleri

Nizâmülmülk’ün adından dolayı Nizamiye adını alan bu medreseler Sünnî İslam dünyası adına ciddi tehlike oluşturan Râfızî-Bâtınî düşünceyle siyasi ve askeri alanda olduğu gibi ilmi sahada da mücadele etmek ve devletin ihtiyaç duyduğu kadı, muhtesib, müstevfi, …

Osmanoğulları: Sürüldüler Ama Bitmediler Osmanoğulları: Sürüldüler Ama Bitmediler

1924′te sürülen Osmanlı Hanedanının hayattaki 300 üyesinin neredeyse tamamı yurt dışında. Şehzade ve sultanlardan sadece Harun Efendi ile 3 çocuğu ve 6 torununun yanı sıra Safvet Neslişah Sultan İstanbul’da yaşıyor.
Osmanoğulları için 89 sene önce sürgün …

Yokdur Zulme Rızamız! Yokdur Zulme Rızamız!

Eskilerin Farsça bir sözü var: “Suhan-ı mülûk, mülûk-i suhan est” Yani “Sultanların sözü, sözlerin sultanıdır.” Osmanlı padişahlarının hemen hepsi şiirle yakından ilgilenmişler ve bir kısmı divan oluşturacak derecede manzumeler kaleme almışlardır. Örneğin Yavuz Sultan Selim, …