Scroll Top

Atatürk’ün Entelektüel Biyografisi

Prof. Şükrü Hanioğlu kaleme aldığı, “Atatürk – Entelektüel Biyografi” adlı çalışması hakkında değerlendirmelerde bulundu. Mustafa Kemal Atatürk’ün düşünsel evrimini ve fikirlerinin şekilleniş sürecini derinlemesine irdeleyen eser, onun İslamcılıktan milliyetçiliğe, modernizasyondan laikliğe kadar çeşitlilik gösteren konulardaki yaklaşımlarını mercek altına alıyor.

Hanioğlu, Atatürk’ün Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemlerinde hüküm süren ideolojik rüzgarlardan etkilendiğini, fakat bu etkileri kendine has bir senteze dönüştürdüğünü vurguluyor ve bu bağlamda özellikle, İttihat ve Terakki Cemiyeti’nde üstlendiği rol, milliyetçilik anlayışı ve Türk tarih tezi üzerinde duruyor.

Hanioğlu çalışmasında Atatürk’ün ideolojik yolculuğunu ve bu yolculuğun Türkiye Cumhuriyeti’nin temelleri üzerindeki etkilerini de mercek altına alıyor.  Bu hususta özellikle Atatürk’ün, modern Türkiye’yi şekillendirirken benimsediği pragmatik yaklaşım ve vizyonun dikkate değer bir önem arz ettiğini belirten Hanioğlu, ayrıca Atatürk’ün tarih ve dil konularına olan derin ilgisini ve bu alanlardaki radikal düşünceleri üzerinde duruyor.

Hayattayken onun bu konudaki fikirlerine açıkça itiraz edilmesinin mümkün olmadığını ancak vefatının ardından, özellikle Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’ndeki Güneş-Dil Teorisi ile ilgili derslerin kaldırılması gibi değişikliklerin yapıldığı belirtiliyor. Atatürk’ün teorilerine olan bağlılığın zamanla nasıl değişebileceğini ve toplumun bu radikal fikirleri nasıl farklı şekillerde kabul edeceği tartışıyor.  Hanioğlu’nun çalışması, Atatürk’ün entelektüel mirasını, onun Türkiye’yi modern bir ulus devlete dönüştürme sürecindeki düşünsel evrimini ve bu sürecin günümüz Türkiye’si üzerindeki kalıcı etkilerini kapsamlı bir biçimde ortaya koymaktadır.

<div class="title-h4"><span style="color: #000000;">Social Networks</span></div>

<div class="title-h4"><span style="color: #000000;">Popular Posts</span></div>

Haftanın Yazıları

Güncel Yazılar